%90 ve üstü raporu bulunan tüm engelliler ile, %90 altında raporu bulunmakla beraber, manuel vitesli bir aracı kullanabilmek için aracın hareket ettirici aksamı üstünde hususi bir tertibata gereksinim duyan bedensel engellilerin alacakları aşağıda yer alan limit dahilinde tüm vergiler dahil ÖTV “0” olarak uygulanmaktadır.

Engelli Araç ÖTV İndirim Sınırı Tutarları
DönemKDV Dahil Üst Sınır
2018200.000-TL
2019247.400-TL
2020303,200-TL
2021330.800-TL

Engelsiz Haber ve Bilgi

ÖTV Hesaplama aracı dahil tüm bilgilere mobil cihazınızdan erişebilirsiniz.

ÖTV ORANLARI

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

ÖTV indirimi ve muafiyeti nedir?

Engelli bireylere motorlu taşıt alımında ÖTV indirimi ve muafiyet  hakkı  tanınır.  Engelli  olmayan  kişilerin  ödemek zorunda olduğu özel tüketim vergisini engelliler ödemezler. Bireyin indirimden mi yoksa muafiyetten mi yararlanacağı engel seviyesiyle belirlenir ve şartlar buna göre farklılık gösterir. ÖTV muafiyetinden istifade etmek için rapor  %90   ve   üstü,   ÖTV indirimden yararlanmak için minimum %40 olmalıdır.

Engel oranı %90’ın altında olması durumunda ÖTV muafiyetinden yararlanılabilir mi?

Engel oranı %90’ın altında olan kişiler alacakları otomobilde engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler.

Üzerine araç alınan engelli kişinin engelli sürücü belgesine sahip olma şartı var mıdır?

Hayır, Engelli yakınının kullanacağı araç için engelli kişinin ehliyetinin bulunması şartı bulunmamaktadır.

Özel tertibatlı araçları kimler kullanabilir?

Engellilik derecesi %90’ın altında olan engelliler tarafınca bizzat kullanılmak amacıyla düzenlenmiş hususi tertibatlı araçları, engelli araç sahibinin yanı sıra araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir şoför yahut noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir şoför de kullanabilir.

Sadece, mevzubahis kişilerin de engelli aracını kullanabilmesi için “herhangi bir engeli bulunmayan kişilerin kullanımına müsait olarak üretilmiş olan aracın teknik donanımlarında hiç bir değişim yapılmadan, engelli bireyin sağlık raporunda belirtilen  tertibatın  ilave  aparatlarla   taktırılmış   olması”  ve aracın engelli yahut  bu kişiler tarafınca her iki halde    de kullanılabileceğinin yetkili müessese ve kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.

Engelli adına alınan araçlar kimler tarafından kullanılabilir?

Araç sahibi olan engelli ferdin aparatlı işlemlerde birinci derece yakınlarından TSE onayı verilen kişiler, %90 ve üstü için engel kişinin (birinci, ikinci ve üçüncü derece, sözleşmeli şoför) yakınları kullanabilir.

Engelli raporuna sahip olan birinin tercih edebileceği araç seçenekleri nelerdir?

Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dâhil yukarıda yer alan yıla ait sınırları aşmayan araçlar   için   uygulanmaktadır.   Motor   silindir   hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamında değerlendirilir.

Engelliye ait aracın ilk iktisabından sonra doğal afet veya kaza sonucu “pert” olması, kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeni bir sıfır araç alımında ÖTV hesaplanır mı?

Doğal afet ya da kaza sonucu aracın kullanılamaz hale  gelmesi sebebiyle hurdaya ayrılması halinde bu aracın ilk iktisap tarihinden itibaren beş sene geçmemiş olsa dahi aynı koşullarla başka bir aracın ilk iktisabında da istisnadan yararlanılabilecektir.

Engellinin vefat etmesi durumunda Miras yoluyla devir edilen araçtan ÖTV alınır mı?

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yöntemiyle intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yöntemiyle intikaline bağlı olarak müştereken tüm mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi sebebiyle ÖTV uygulanmaz. Sadece, muristen mirasçılara bir tek bir taşıtın intikal etmiş olması,  başka  bir  mal  ve/yahut  hakkın  intikal  etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi,   devralan   mirasçı   açısından   (kendi   miras hissesine karşılık gelen bölümü hariç olmak suretiyle) «veraset yoluyla intikal» olarak değerlendirilmez.

Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede mevzubahis taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/yahut hakkın da bulunması halinde ise öteki mirasçıların, lehine taşıt üstündeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilir. Bununla beraber, terekede yer edinen öteki mal ve/yahut hakların değerinin taşıtın kıymeti ile mütenasip olması gerekmektedir.

Engelli Raporu İle Alınan Aracın Satışı Nasıl Yapılır?

İlk tescili engelli üzerine yapılan aracın 5 sene boyunca başkasına satışı yapılamaz. Ölüm, Miras ve diğer durumlarda ne yapılması gerektiğine dair bilgiye burada yer alan makalemiz ile öğrenebilirsiniz.

Engelli Aracı Alımında Bankalar Özel Kredi Verir Mi?

Bankaların  araba  alımında,  engellilere  özel  kredi  ya  da faiz  şartları  olmayıp,  herkese  tanınan  banka  kredi  şartları engelliler içinde geçerlidir.

ÖTV Muafiyeti Araç Listesi

ÖTV İndirimi Limit ve ÖTV Oranları dahilinde olduğundan araç listesi değişiklik göstermektedir. Bu nedenle güncel listeye Arabam.com üzerinden ulaşabilirsiniz.