Balthazard Hesaplaması, engelli kişide birden fazla engelinin olması durumunda engelliye verilecek rapor oranının hesaplanmasında kullanılan formüldür.  Size verilen sağlık raporunun sağlamasını aşağıda yer alan Engelli Raporu Oranı hesaplama robotu ile yapabilirsiniz.


Balthazard Hesaplama Tablosu Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Engelli raporlarının verilmesi hakkındaki yönetmeliğinin 11. maddesinde aynen şöyle belirtilmektedir :

  1. Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür oranları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Özür Oranları Cetvelinde aksi belirtilmedikçe balthazard formülü ile toplanarak kişinin özür oranı hesaplanır. (EK-2 özür oranının belirlenmesinde doktora yardımcı kaynağı işaret etmektedir.)

  2. Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Özür oranları ayrı ayrı tespit edilir.

b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.

c) En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100’den çıkarılır.

ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen özür oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek özür oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı bulunmuş olur.

d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki özür oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.

e) 60 yaşın üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oranına balthazard formülü ile % 10 eklenerek kişinin özür oranı bulunur.

(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.


Engel Oranı Toplamı Hesaplama İle Uyuşmuyor Ne Yapmalıyım?

Balthazard hesaplaması doktorların vereceği engel oranlarına destek olmaktadır ancak kesin sonuç her zaman heyet kararına bağlıdır. Engel oranlarında çıkan uyuşmazlık durumunda aşağıdaki işlemler yapılabilir.

  1. Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.
  2. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.


Hastalıkların Engel Oranlarını Nereden Bulabilirim?

Engel oranlarının hesaplanmasında kullanılan cetvel 20.02.2019 tarihinde yetişkinler için ayrı 18 yaşından küçükler için ayrı olarak düzenlenmiştir. Yetişkinler için oranları esas alan ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK‘e bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz. (Dosya boyutu çok büyüktür. İndirmesi ve açılması zaman alabilir.) Çocuklar için oluşturulan ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK – ÇÖZGER raporuna bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.