Çözger

ÇÖZGER – Çocuklar İçin Engelli Raporu | Başvuru ve Detaylar

Yeni kanun ile birlikte 0-18 yaş çocuklar ile 18 yaş üstü bireylerin engelli raporlarında devlet bildiğiniz üzere ayrıma gitmişti. Bu açıdan bakıldığında bu makalemizde kısa adı ÇÖZGER olan Çocuklar için Özel Gereksinim raporları hakkında merak edilenleri yanıtlayacağız.

Çocuklar için özel gereksinim raporu nasıl alınır?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu almak için çocuğun bakımını üstlenen kişinin başvuru dilekçesi ile rapor düzenlemeye yetkili hastaneye başvuru yapması gerekmektedir.

Yetkili hastane listesi için tıklayınız.

Çocuklar için düzenlenen raporda belirtilen özel gereksinim düzeyleri hangi engel oranlarına karşılık gelmektedir?

ÇÖZGER Yönetmeliği’nde engel kavramı ya da oranı belirtilmeksizin çocukların “özel gereksinim” düzeyleri belirlenmektedir. Yönetmeliğin mevzuata uyum başlıklı ek-3 sayılı tablosunda özel gereksinim düzeylerinin hangi engel oranı aralıklarına denk geldiği aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özel Gereksinim DüzeyiEngel Oranı Aralığı
Özel Gereksinimi Vardır ÖGV20-39
Hafif Düzeyde ÖGV40-49
Orta Düzeyde ÖGV 50-59
İleri Düzeyde ÖGV 60-69
Çok İleri Düzeyde ÖGV 70-79
Belirgin Özel Gereksinimi
Vardır
80-89
Özel Koşul Gereksinimi
Vardır
90-99

Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Bakım Aylığı ve Hizmetleri Almaları İçin gerekli Rapor Oranı Nedir?

Özel gereksinimi olan çocukların bakım hizmetlerinden yararlanması için ÇÖZGER raporunda “Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır”, “Belirgin Özel Gereksinimi Vardır” veya “Özel Koşul Gereksinimi Vardır” ifadelerinden birinin yazılmış olması gerekmektedir. Yani yukarıda yer alan tabloya istinaden bu oranın %70 ve üzeri olması gereklidir.

ÇÖZGER Raporuna İtiraz Nasıl Yapılır?

ÇÖZGER raporuna çocuğun bakımını üstlenen kişi ya da raporu talep eden kurum tarafından ikamet edilen ya da raporun alındığı ilin İl Sağlık Müdürlüğüne, raporun teslim
alındığı ve/veya e-devlet üzerinden göründüğü tarihten itibaren otuz gün (30) içerisinde başvuruda bulunularak itiraz edilebilir. İl Sağlık Müdürlüğü, çocuğu farklı bir hastaneye
yönlendirir. İtiraz sonucu alınmış ikinci raporunu, bakımını üstlenen kişi ya da hizmet veren kuruluş uygun bulur ise üçüncü hastane olan hakem hastaneye gidilmeksizin
kabul edilip kullanılabilir. İl Sağlık Müdürlüğü, ikinci ÇÖZGER raporunun sonucuna itirazın devam etmesi halinde çocuğu hakem hastaneye yönlendirir.

ÇÖZGER raporu itiraz dışında başka bir yolla yenilenebilir mi?

Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi halinde bakımı üstlenen kişinin talebi ve ilgili branş hekiminin onayı ile sağlık kuruluna sevk edilerek ÇÖZGER raporu yenilenebilmektedir

Similar Posts