Birden Fazla Engel Oranı Hesaplaması - Balthazard

Birden Fazla Engel Oranı Hesaplaması – Balthazard

Bu makalemizde engelli sağlık raporu başvuruları sırasında birden fazla engel türüne sahip olan engellilerin toplam engel yüzdesinin nasıl hesaplandığı konusunda bilgi vereceğiz.

Öncelikle kanunda bu nasıl yapılıyor işin mevzuat tarafını aktarmakta yarar var. Daha sonra örnekler ile basitçe anlatmaya çalışacağız.

Engelli sağlık raporu alımında her branş doktoru kendi özür oranını ilgili mevzuat çerçevesinde rapora yazar. Bu mevzuat ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’dir.

Yönetmelik içerisinde birden fazla özür oranının belirlenmesinde kullanılan Balthazard formülü denilen basit bir formülden yola çıkılmıştır.

Balthazard Formülü Nedir?

İlgili kanunun 11. maddesi aynen şöyledir :

  1. Birden fazla hastalığı veya özrü bulunanların, özür oranları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Özür Oranları Cetvelinde aksi belirtilmedikçe balthazard formülü ile toplanarak kişinin özür oranı hesaplanır. (EK-2 özür oranının belirlenmesinde doktora yardımcı kaynağı işaret etmektedir.)

  2. Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Özür oranları ayrı ayrı tespit edilir.

b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.

c) En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100’den çıkarılır.

ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen özür oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek özür oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı bulunmuş olur.

d) Özür ikiden fazla ise, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki özür oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.

e) 60 yaşın üzerindekilerde hesaplanan özürlülük oranına balthazard formülü ile % 10 eklenerek kişinin özür oranı bulunur.

(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Balthazard Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.

Tablodan direk basitçe hesaplama yapabilirsiniz ancak yukarıda ki mantığı öncelikle çözmeniz gerekli.

Balthazard Android Uygulaması

Yukarıda ki formüller ile beni uğraştırmayın bunun kolay yolu yok mu derseniz var. Android kullanıcıları burada yer alan uygulamayı indirerek engel oranları girmeleri halinde formül sonuç verecektir.

Örnek 1 – Göz %50 ve İşitme %14 engeli olan engellinin toplam sağlık rapor engel oranı nedir?

Yukarıda yer alan hesaplama biçimine göre :

Özür oranları ayrı ayrı tespit edilir. Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.

  • Göz %50
  • İşitme %14

En yüksek oran, özürlünün tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100’den çıkarılır.

100 – 50(En Yüksek engel) = 50

Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen özür oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek özür oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların özür oranı bulunmuş olur.

50(Kalan Miktar) x 14 (İkinci engel) = 700

700/100 = %7

7(İşitme) + 50(Göz) = %57 Sağlık Raporu Toplam Engel Oranı

Örnek 2 – %8 Ortopedi, %40 İşitme ve %20 Psikoloji engelli olan engellinin toplam engel oranı :

  • İşitme : %40
  • Psikoloji : %20
  • Ortopedi : %8

100 – 40 : %60
60×20(Psikoloji) = 1200
1200/100 = %12 (Psikoloji Engel Oranı)

40+12 = %52 (İşitme+Psikoloji) Toplam Engel Oranı

Ortopedi :

100-52 = %48
48×8(Ortopedi) = 384
384/100 = %3,8 (Ortopedi Engel Oranı)

62+3,8 = %65,8 (İşitme+Psikoloji+Ortopedi) Toplam Engel Oranı

3 farklı branştan engelli olan bu engellinin toplam engel oranı %65,8 olarak hesaplanmış olacaktır.

Engeli bulunan kişi eğer 60 yaş üzerinde ise toplam orana %10 engel oranı eklenir.

 

Similar Posts