Koku Tat Engel Oranları

Koku, Tat Duyusu, Çiğneme ve Yutma Rahatsızlıkları

Engelli Sağlık raporu yönetmeliğinde Koku, Tat Duyusu kayıpları ile Çiğneme ve Yutmaya dayalı rahatsızlıkların engel oranları hakkında detaylara yer vereceğiz.

A) KOKU VE TAT DUYUSU KAYBI

Koku ve tat duyusunun objektif olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından bu duyuları bilateral (iki taraflı) olarak bozabileceğine karar verilen hastalık ve arızaların (yaygın intrakranial(kafatası), nazal (geniz) veya oral(ağız) tümörler, harici veya cerrahi travmalar, konjenital anomaliler (doğumsal olaylar) ve sendromlar, nörolojik veya dahili hastalıklar) varlığı objektif olarak ortaya konulursa bu duyuların kaybolduğu kabul edilerek her biri için %3 Özür Oranı verilir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için tat veya koku kaybına sebep olan hastalık veya durum için gerekli tedavi uygulanmış olmalıdır.

B) ÇİĞNEME VE YUTMA

Çiğneme ve yutma bozuklukları gerekli rehabilitasyon uygulandıktan en az 6 ay sonra diyet alımındaki kısıtlamalara göre değerlendirilir.

Diyetteki Kısıtlamanın Şekli Özür Oranı  %
Hasta sıvı, yarı katı ve yumuşak diyetlerden bazılarını sınırlı alabiliyor 10
Hasta sadece sıvı ya da sadece yarı katı/yumuşak gıdaları alabiliyor 30
Hasta ancak nazogastrik sonda* veya gastrostomi* ile beslenebiliyor 50

 

Nazogastrik sonda : burun veya ağızdan, uzun ince bir hortum yardımıyla mideye kadar girilerek hastalarda mide yıkama, beslenme veya teşhis ve tedavi sağlamak için kullanılan bir yöntemdir.

Gastrostomi (PEG) PEG, ağız yoluyla beslenemeyen hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla, karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesidir.

Similar Posts