Engelli Muhtaç Aylığı

Engelli Muhtaçlık Aylığı – Başvuru ve Şartlar

Daha önce engelli aylığı konusunda bir makale sizlerle paylaşmıştık. Engellilerin yararlanabileceği bir diğer haklardan biride vakıf yardımları yani Engelli Muhtaç Aylığıdır. Vakıflar tarafından sunulan aylık yardımlarına da muhtaçlık koşulunu sağlayan her engelli başvurabilir.

Engelli Muhtaç Aylığından Kimler Yararlanabilir? Şartlar Nelerdir?

 • Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara; sosyal güvencesi olmaması, herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu Yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi halinde aylık bağlanabilir.
 • 18 yaşından küçük engelli çocuklara, kendilerine bakmakla yükümlü anne ve babalarının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıdığı takdirde aylık bağlanır.

Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabilir.

Engelli Muhtaç Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Engelli Sağlık Raporu (Nasıl Alınır?)
 • Engelli Muhtaç Aylığı Başvuru Formu – Forma ulaşmak için tıklayınız. (Dosyayı bilgisayarınıza indirerek düzenleyebilirsiniz. Düzenleme talebi göndermeyiniz.)

Engelli Blog Notu : İlgili yönetmelikte engelli sağlık raporunun açıklama bölümünde “Sağlık kurulu raporunda istek sahiplerinin çalışarak hayatını kazanıp kazanamayacağı ile organ yokluğu ve bozukluğunun yüzde kaç olduğu belirtilir.” şeklinde açıklama söz konusudur. Bu açıklamanın yapılmasının bizce muhtaçlığın belirlenmesinde rapor arkasında yer alan istihdam bölümünün işaretlemesi ve ön bölümünde herhangi bir işte çalışıp çalışamayacağınız heyet tarafından belirtilmesi önem arz edeceğini göstermektedir. Raporunuz eski ve yenilemeniz gerekirse çalışamayacak durumda olduğunuz işlenmesine dikkat etmenizde fayda vardır.

Başvuru İşlemi ve Değerlendirmesi

Gerekli evraklar ile birlikte yaşadığınız ilin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne şahsen yada posta yolu ile başvuru yapabilirsiniz. Bölge müdürlükleri için tıklayınız.

Doldurulan form ilgili yönetmelikte belirtilen puanlama göre puanlama verilerek değerlendirilir. Puanlama cetvelini görmek için tıklayınız. (Sadece görmeniz için paylaşılmıştır. Bu puanlama ilgili vakıf tarafından başvuru formunuzda ki bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.)

İlgili Vakıf ekte yer alan formu doldurarak Genel Müdürlüğe inceleme için gönderir.

Engelli Blog Notu: Yönetmelikte belirtilmemiş ancak inceleme sonucunda engeliniz getirdiği ve hayatınızı zorlaştıracak durumlar arttıkça puanınız yükseliyor ve bağlanacak yardım önceliğiniz artıyor.

Ödenecek Engelli Muhtaç Aylığı Miktarı

Ödenecek aylık miktarı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dörtyüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır.

Güncel ödeme rakamlarına ulaşmak için Engelli Tutarları sayfasında Engelli Muhtaç Aylığı bölümüne bakabilirsiniz.

Muhtaç aylığı bağlanacakların sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir.

Aylık Ödemeleri ve Muhtaç Olduğunuzun İzlenmesi

 • Aylıklar, Genel Müdürlük onayını takip eden aybaşından itibaren peşin olarak hak sahiplerine veya yetkili vekil ya da vasilerine ödenir.
 • Bölge müdürlükleri tarafından aylık bağlananlara, banka hesap numaraları ile birlikte tebligat yapılır ve aylıklar banka hesaplarına yatırılır.
 • İkametleri değişenlerin aylıkları devam eder. Boş kontenjan bulunması halinde ilgili bölge müdürlüğüne nakilleri yapılabilir.
 • Yapılan araştırma sonucunda durumları 73 üncü madde kapsamına girmediği tespit edilenlerin aylıkları kesilir. (73. madde bu makalede üst bölümde bulunan muhtaç aylığından yararlanma şartları bölümünde yer alan koşulları işaret etmektedir.)

Yoklama Yapılması

 • Aylık sahipleri her yılın kasım ayında yoklama belgesini doldurarak aylık aldıkları bölge müdürlüğüne teslim ederler.  (Yoklama belgesinden anlaşıldığı üzere bağlı bulunduğunuz mahallenin muhtarlığı tarafından vakfa gönderilir. Belgenin doldurulması muhtarlık tarafından gerçekleşecektir. Bu yapılmadığı takdirde siz ilgili vakıf ile bağlantı kurmanızı öneririz.)
 • Yoklama belgesini vermeyenlerin aylıkları dondurulur, yoklama belgelerini üç ay içerisinde getirmeleri halinde verilmeyen aylıkları toptan ödenir.

Aylıkların Kesilmesi – Neden Muhtaç Aylığı Kesilir?

Aylık alanların;

 • Ölümü,
 • Muhtaçlığının kalkması veya bakım altına alınması,
 • Yetim erkek çocuğun 18, yüksek öğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması,
 • Aylıkların aralıksız üç ay alınmaması,

halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.

 Bildirim yükümlülüğü

 1. Muhtaçlar, aylıklarının kesilmesini gerektiren halleri bölge müdürlüklerine en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
 2. Aylık bağlanmasını gerektiren şartların ortadan kalktığı tarihten itibaren yapılan fazla ödemeler genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir.

Similar Posts