Daha önce engelli aylığı konusunda bir makale sizlerle paylaşmıştık. Engellilerin yararlanabileceği bir diğer haklardan biride vakıf yardımları yani Engelli Muhtaç Aylığıdır. Vakıflar tarafından sunulan aylık yardımlarına da muhtaçlık koşulunu sağlayan her engelli başvurabilir.

Engelli Muhtaç Aylığından Kimler Yararlanabilir? Şartlar Nelerdir?

Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabilir.

Engelli Muhtaç Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Engelli Blog Notu : İlgili yönetmelikte engelli sağlık raporunun açıklama bölümünde “Sağlık kurulu raporunda istek sahiplerinin çalışarak hayatını kazanıp kazanamayacağı ile organ yokluğu ve bozukluğunun yüzde kaç olduğu belirtilir.” şeklinde açıklama söz konusudur. Bu açıklamanın yapılmasının bizce muhtaçlığın belirlenmesinde rapor arkasında yer alan istihdam bölümünün işaretlemesi ve ön bölümünde herhangi bir işte çalışıp çalışamayacağınız heyet tarafından belirtilmesi önem arz edeceğini göstermektedir. Raporunuz eski ve yenilemeniz gerekirse çalışamayacak durumda olduğunuz işlenmesine dikkat etmenizde fayda vardır.

Başvuru İşlemi ve Değerlendirmesi

Gerekli evraklar ile birlikte yaşadığınız ilin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne şahsen yada posta yolu ile başvuru yapabilirsiniz. Bölge müdürlükleri için tıklayınız.

Doldurulan form ilgili yönetmelikte belirtilen puanlama göre puanlama verilerek değerlendirilir. Puanlama cetvelini görmek için tıklayınız. (Sadece görmeniz için paylaşılmıştır. Bu puanlama ilgili vakıf tarafından başvuru formunuzda ki bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.)

İlgili Vakıf ekte yer alan formu doldurarak Genel Müdürlüğe inceleme için gönderir.

Engelli Blog Notu: Yönetmelikte belirtilmemiş ancak inceleme sonucunda engeliniz getirdiği ve hayatınızı zorlaştıracak durumlar arttıkça puanınız yükseliyor ve bağlanacak yardım önceliğiniz artıyor.

Ödenecek Engelli Muhtaç Aylığı Miktarı

Ödenecek aylık miktarı 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen ve memur taban aylıklarına uygulanan taban aylığı katsayısının (400) dörtyüz gösterge rakamı ile çarpımından elde edilecek miktardır.

Güncel ödeme rakamlarına ulaşmak için Engelli Tutarları sayfasında Engelli Muhtaç Aylığı bölümüne bakabilirsiniz.

Muhtaç aylığı bağlanacakların sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir.

Aylık Ödemeleri ve Muhtaç Olduğunuzun İzlenmesi

Yoklama Yapılması

Aylıkların Kesilmesi – Neden Muhtaç Aylığı Kesilir?

Aylık alanların;

halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.

 Bildirim yükümlülüğü

  1. Muhtaçlar, aylıklarının kesilmesini gerektiren halleri bölge müdürlüklerine en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
  2. Aylık bağlanmasını gerektiren şartların ortadan kalktığı tarihten itibaren yapılan fazla ödemeler genel hükümlere göre ilgililerden tahsil edilir.