Engelli Oranlarının belirlenmesinde kullanılan özürlülük ölçütü tablosunda Yüz kusurları ile ilgili engellilik oranları aşağıda ki gibidir.

5 Sınıfa ayrılan engel oranları sınıfınızın belirlenmesine göre alt bölümlerde bulunan durumlara göre belirlenmektedir.

Aşağıda ki oranların doktorlara karar vermede yardımcı olduğunu kesin oranların doktor tarafından belirleneceğini unutmayınız.

Sınıf :1

Yüzdeki anormallik daha çok cilt yapısındaki bozukluklar ve dış görünümle sınırlı ise

 • Edinsel (Doğuştan olmayan) nedenlerle fiziksel görünümü bozan burun eğriliği : %2
 • Dış kulağın tek taraflı kaybı veya şekil bozukluğu : %3
 • Frontal(Alın) kemikte çökme : %5
Sınıf : 2

Cilt bozukluğu olsun veya olmasın yüzün bir kısmının destek yapısında kayıp olması

 • Yanakla beraber burun veya frontal(Alın) kemikte çökme : %6
 • Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın(Üst çene kemiği) kısmi kaybı (medial duvar kaybı) : %10
 • Tükürük bezi kanallarının yaralanması veya hastalıkları sonucu sürekli fistül* : %7
 • Orbital(Yüz yörüngesinde) ve/veya intrakranial sekel(kafa içerisinde) bırakan komplikasyonlu sinüzitler (fonksiyon kaybı ilgili uzmanlık dalı tarafından ayrıca değerlendirilir) : %10
 • Dış kulağın çift taraflı kaybı veya şekil bozukluğu : %7

Fistül : Doğuştan veya sonradan oluşan, bir organdan diğerine veya deri yüzeyine uzanan, iki ucu açık, normal dışı tüp benzeri geçiş veya kanal.

Sınıf : 3

Yüzün anatomik kısmı veya bölgesinde kayıp olması

 • Burunun kozmetik deformiteye yol açan kısmi kaybı : %15
 • Cerrahi veya travma sonucu mandibula(alt çene kemiği) segmenter(bölüm) rezeksiyonu* : %13
Rezeksiyon : Sağlam kısımları korumak ve gerekiyorsa o kısımların bağlantısını yeniden kurmak suretiyle bir organın bir parçasını kesip çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale.
Sınıf : 4

Yüzde ileri derecede şekil bozukluğu

 • Doğumsal anomali, travma, kanser ve/veya kanser ameliyatına bağlı olarak normal yüz anatomisinin aşırı bozukluğu : %30
 • Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın(çene kemiğinin) kısmi kaybı (medial duvara ilaveten veya medial duvar dışında bir duvarının kaybı) : %35
 • Cerrahi veya travma sonucu hemimandibulektomi : %33
 • Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin fonksiyon kaybı (hafif) : %25
 • Primer atrofik rinit (ozena) : %20
 • Travma, tümör veya ameliyat sonrası en az bir alveoler arktaki bütün kalıcı dişlerin kaybı : %17
 • Tam fonksiyon bozukluğu yapan dudak arızaları : %25
Sınıf : 5

Bireyin fiziksel, psikolojik ve duygusal durumunu belirgin bir şekilde etkileyen ve ileri derecede fonksiyon bozukluğuna yol açan yüz şekil bozuklukları

 • Burun ve sinüs boşluğuna açılma ile birlikte maksilla’nın (çenenin) tam kaybı (fonksiyon kaybı ile birlikte alveoler çıkıntıda %50’den fazla kayıp) : %45
 • Burnun tam kaybı : %47
 • Her iki göz küresinin kaybı (fonksiyon kaybı ilgili uzmanlık dalı tarafından ayrıca değerlendirilecektir): %47
 • Cerrahi veya travma sonucu mandibüla ön segmentinde %50’den fazla kayıp: %56
 • Doku kaybı, skarlı fiksasyon veya felce bağlı dilin fonksiyon kaybı (Tam dil yokluğu veya konuşma ve yutmayı zorlaştıracak derecede dilin en az 2/3’sinin alındığı dil harabiyeti veya bilateral hipoglossal sinir paralizisi): %55
 • Ameliyat edilemeyen burun, paranazal sinüsler, çene, ağız ve farinks tümörleri : %65

Bu yazı ne kadar yararlı oldu?

Derecelendirmek için bir yıldıza tıklayın!

Bu gönderiyi yararlı bulduğunuz gibi ...

Bizi sosyal medyada takip edin!

Bu yayının sizin için yararlı olmadığına üzüldük!

Bu yayını geliştirelim!

Lütfen bize bu gönderiyi nasıl geliştirebileceğimizi söyleyin? | Lütfen sadece yazı hakkında değerlendirme yapınız. Devlete ve ya diğer kurumlara olan görüşünüz bizi ilgilendirmemektedir.