Engelli Oranlarının belirlenmesinde kullanılan özürlülük ölçütü tablosunda Yüz kusurları ile ilgili engellilik oranları aşağıda ki gibidir.

5 Sınıfa ayrılan engel oranları sınıfınızın belirlenmesine göre alt bölümlerde bulunan durumlara göre belirlenmektedir.

Aşağıda ki oranların doktorlara karar vermede yardımcı olduğunu kesin oranların doktor tarafından belirleneceğini unutmayınız.

Sınıf :1

Yüzdeki anormallik daha çok cilt yapısındaki bozukluklar ve dış görünümle sınırlı ise

Sınıf : 2

Cilt bozukluğu olsun veya olmasın yüzün bir kısmının destek yapısında kayıp olması

Fistül : Doğuştan veya sonradan oluşan, bir organdan diğerine veya deri yüzeyine uzanan, iki ucu açık, normal dışı tüp benzeri geçiş veya kanal.

Sınıf : 3

Yüzün anatomik kısmı veya bölgesinde kayıp olması

Rezeksiyon : Sağlam kısımları korumak ve gerekiyorsa o kısımların bağlantısını yeniden kurmak suretiyle bir organın bir parçasını kesip çıkarmak için yapılan cerrahi müdahale.
Sınıf : 4

Yüzde ileri derecede şekil bozukluğu

Sınıf : 5

Bireyin fiziksel, psikolojik ve duygusal durumunu belirgin bir şekilde etkileyen ve ileri derecede fonksiyon bozukluğuna yol açan yüz şekil bozuklukları