Özürlülük Ölçütünün belirlenmesinde Kulak Burun Boğaz Polikliniği bölümü içerisinde Denge Bozuklukları ile ilgili dilimiz döndüğü kadarıyla engel oranlarını sizinle paylaşacağız.

Vestibuler(Denge) bozukluklar hasta stabil olduktan sonra en az 6 ay süreyle takip edilip aşağıdaki kriterlere göre doktor tarafından değerlendirilir.

Aşağıda yer alan tablodan da anlaşılacağı üzere denge bozuklukları 4 sınıfa ayrılmıştır. Denge bozuklukları ile ilgili en az %5 en fazla %35 oranında engel oranı söz konusu olmaktadır.

Vestibuler Bozukluk Kriterleri

Özür Oranı %
Sınıf

1

Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilmesi (bisiklete binmek, hastanın işinin gerektirdiği kirişte-iskelede yürümek gibi belli aktiviteler hariç)5
Sınıf

2

Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilememesi (kişisel bakım ile ilgili basit aktiveteler, bazı ev işleri, yürümek, başkasının kullanıldığı araca binip gezebilmek hariç)15
Sınıf

3

Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilememesi (kişisel bakım hariç)25
Sınıf

4

Vestibüler bozukluk işaretlerine ait destekleyici objektif bulguların olması ve günlük aktivitelerin yardımsız gerçekleştirilememesi (hareket gerektirmeyen kişisel bakım hariç) eve bağımlı kalması gereklidir.*35

 

*Bu hastalarda nörolojik fonksiyonlar ayrıca değerlendirilmelidir.