Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu – Nasıl Alınır?

Engelliler için sağlık kurulu raporu nedir?

Türkiye’de engellilerin engelliliklerinin ispatı için gerekli olan ilk evrak yasalara uygun bir şekilde hazırlanmış olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile mümkündür. Engelliler bu rapor ile diğer evrakları temin etme şansına sahip olurlar. Bu raporlar engelli haklarından yararlanmak için temel belge niteliğindedir.

Engelli Raporları Nerelerde Kullanılır?

Engelliler için sağlık kurulu raporu; engelli aylığı, evde bakım yardımı, bakım hizmetleri, özel eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlarda tanımlanmış hak ve hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan belgedir. Engelli sağlık kurulu raporu, engelliler için düzenlenmiş vergi indirimleri, vergi muafiyetleri ve çeşitli alanlardaki indirimler için de kullanılmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nereden Alınır?

Engelli sağlık raporu Sağlık Bakanlığının engelli raporu vermeye yetkili tam teşekkülü saydığı kamu hastanelerinden alınır. Bu hastaneler belli aralıklar ile güncellenmektedir. En güncel haline buradan ulaşabilirsiniz. Yine 182 MHRS Sistemi ile ilgili hastanelerin Sağlık Kurulundan Randevu Alabilirsiniz. Yetkili her hastanenin sağlık kurulu bölümü bulunmaktadır. İlk başvuruyu buradan gerçekleştirerek işlemlere başlayabilirsiniz. Sağlık raporunu alabilmek için engellinin bizzat kendisi, velisi, vasisi yada raporu isteyen kurum bizzat başvurabilir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarda gerekli gördükleri durumda sevk yolu ile talep edebilir.

Sağlık Kurulu Raporları Engelliler İçin Ücretsiz olarak verilmektedir.

Engelli raporu başvuru yapacak kişi 18 yaşından küçük ise ÇÖZGER raporu almaları gereklidir. ÇÖZGER raporu Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu’nun kısaltması olup 18 yaşından küçükler için düzenlenmektedir. İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 • Dilekçe (Hastane size doldurmanız için verecektir)
 • Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi
 • 5 Adet Fotoğraf (Hastaneden hastaneye değişmektedir en fazla 5 fotoğraf bulundurmanız iyi olacaktır)

Başvuru yapıldıktan sonra sağlık kurulu sizi ilgili bölümlere yönlendirerek muayene ve tetkik yapıldıktan sonra sonucu beklemeniz gerekecektir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Onay ve Verilişi

Rapor Sonucunun ne zaman çıkacağı ile ilgili bilgiyi sağlık kurulunda başvurunuz sırasında öğrenebilirsiniz. Hastaneler haftanın belli günlerinde bu rapor sonuçlarını dağıtmaktadır. Hastaneden hastaneye değişiklik gösterdiğinden bu bilgiyi tam olarak veremiyoruz.

 1. Raporlar kurum müracaatında üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır.
 2.  Engelli sağlık kurulu raporunun bir nüshası ilgili kişiye verilir. Kurum müracaatlarında ise raporun bir nüshası raporu isteyen kuruma gönderilir.
 3. Raporun bir nüshası, gerektiğinde belgelendirilmesi amacıyla raporu veren sağlık kurumunda saklanır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Geçerlilik Süresi

 1. Özürlü sağlık kurulu raporunun sürekli olup olmadığı ile süreli raporlarda raporun geçerlilik süresi mutlaka belirtilir.
 2. Özürlü sağlık kurulunca kişinin özür durumunun sürekli olduğuna karar verilmesi durumunda, özürlü sağlık kurulu raporunun ilgili bölümünde bu durum belirtilir. Ancak özür durumunun değişmesi halinde, kişinin talebi üzerine rapor ve buna bağlı kişinin özür oranı yeniden belirlenir.
 3. Özürlü sağlık kurulunca özürlünün özür durumunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde de bu husus ilgili bölümde belirlenerek özürlü sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi belirtilir. Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki özürlü sağlık kurulu raporu da kurula sunularak, özürlü sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İtiraz Hakkı

 1. Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.
 2. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.

Verilecek Engelli Sağlık Kurulu Raporu görüntüsüne buradan ulaşabilirsiniz.

 Engel Oranı Hesabı Nasıl Yapılır

İnternet ortamında ve bir çok forumda oldukça sık rastladığımız soruya bu web sitesi üzerinden yanıt vermek oldukça anlamlı olur diye düşünüyorum. Engelli Sağlık Kurulu Raporu sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu Özürlülük Oranları Cetveli (Dosya oldukça büyük olduğundan açılması uzun sürebilir) ile belirlenmektedir. (İndirmek için Tıklayın) Doktorlar oranı belirlemede özürdür ancak yönetmelik doktorlara yol göstermektedir. Sıradan biri tam olarak kendi özür oranını belirlemesi mümkün değildir. Birden fazla engel grubu olan engellilerin tam vücut engel oranı toplama yöntemi ile belirlenmektedir. Bu yöntem Balthazard Hesaplama Tablosu ile hesap edilerek oran belirlenmektedir.

Similar Posts