Engellilerin Askerlik İşlemleri

Engelli Askerlik İşlemleri ve Muafiyet

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik yapmak zorundadır. Engelliler de tekrar askerlik amacıyla yoklamaya ve sağlık kontrolüne tabi olmak ve gerekirse muafiyet sağlamak zorundadır. Aşağıda yer alan makalede Engelli askerlik işlemlerini adım adım sizlere anlatmaya çalışacağız.

YOKLAMA İŞLEMLERİ

Engelli Raporu Olan Yükümlüler

Engelli raporunuz ile beraber Bağlı bulunduğunuz Askerlik şubelerince randevu alarak engel durumunu bildirir geçerli sağlık kurulu raporu olanların bu raporları askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için Bakanlığa gönderilir. Bakanlık belirtilen esaslara göre incelenir. Bu raporlar;

 • Askerliğe elverişlidir,
 • Askerliğe elverişli değildir,
 • Ertesi yıla bırakma,
 • Sevk geciktirmesi,
 • Rapor tanzim etmeye etkili en yakın sağlık kuruluşunda muayenesi uygundur

kararlarından biri ile onaylanarak yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilir.

Askerlik şubelerince, yatalak ve bakıma ihtiyacı olması durumunda engel durumunu bildirir geçerli sağlık raporu bulunmadığı tespit edilenler alakalı sağlık il/ilçe müdürlüklerine yönlendirilerek haklarında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi sağlanır. Engel durumunu bildirir sağlık raporu düzenlenmesini istemeyen yükümlülerin işlemleri Askeralma Yönetmeliğinin 9’uncu maddesindeki usule göre yürütülür.

Sağlık Bakanlığınca, her sene askerlik çağına giren yükümlülerden haklarında engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile daha yaşlı doğumlu yükümlülerden o yıl haklarında engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporu tanzim edilenlerin raporları elektronik ortamda müteakip yılın 31 Ocak tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

Engelli Raporu Olamayan Yükümlüler

 • Süreç E-Devlet üstünden başlatılacak olup E-Devlet şifrenizin bulunması gereklidir. E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır? (Giriş formu üstündeki bağlantıdan destek alabilirsiniz.)
 • E-Devlet sistemine girerek alakalı sayfayı Yoklama Başvurusu şeklinde aratabilirsiniz.
 • İlgili sayfada Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu ve Yoklamada Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu benzer biçimde iki formun doğru bir şekilde doldurmanız istenecektir. Başvuru esnasında güncel vesikalık fotoğrafınızın yüklenmesi isteneceğinden önceden hazırlamanız yerinde olacaktır. (Bu işlemi yapmadan Aile Hekimine Gitmeniz halinde geri gönderileceksiniz.)
 • Formlar doldurulduktan sonra bağlı bulunduğunuz semtte yer alan Aile Hekimliğine başvurmanız gereklidir. Elinizde mevcut engelli raporu var ise durumunuzu anlatması açısından yanınızda getirmeniz yerinde olacaktır. Aile Hekim Bilgisine E-Devlet üstünden yine ulaşabilirsiniz
 • Hekim durumunuza göre aşağıdaki seçeneklerden biri ile muayeneyi tamamlar.
  • Askerliğe Elverişlidir. (Bu seçenek ile muayene bittiğinde bütün işlemleriniz sonuçlanmış sağlık bakanlığı bilgilerinizi sistem üzerinden Askerlik şubesine aktarmış anlamına gelir. Yükümlüye “Askerlik Olur Raporu” verir.)
  • Ertesi Yıla Bırakma
  • Askerliğe Elverişli Değildir (Bu durumda Aile Hekimi sizi Rapor vermeye yetkili hastaneye sevk edecektir.)
 • Yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilenlerin işlemleri en yakın zamanda sonuçlandırılır. Bunlar genel randevu sistemine dâhil edilmezler. Sevk edildikleri yetkili sağlık kuruluşları tarafınca aynı gün içinde muayene sonuçlandırılır. Sağlık kuruluna çıkarılması gerekenlerin işlemlerinin ilk kurul gününde bitirilmesi esastır.
 •  Yükümlüler ile alakalı muayene sonunda;
  • Ertesi Yıla Bırakma’’, sevk esnasında ‘‘Sevk Geciktirmesi’’,
  • ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’,

kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunun sağlık kuruludur.

  • ‘‘Askerliğe Elverişli Değildir’’ kararlı sağlık kurulu raporları, Bakanlığın onayını müteakip kesinleşir.

Yoklama Sonucu Askerlik Durumu

 1. Yoklaması yapılanlar; askerliğe elverişli olanlar, geçici rahatsızlığı bulunanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olarak ayrılır.
 2. Askerliğe elverişli olmayanlar silahaltına alınmaz.
 3. Geçici rahatsızlığı bulunanlara, raporlarının bitiminde yapılacak muayeneleri sonunda verilecek sağlık sonucuna göre muamele yapılır.
 4. Yoklama nihayetinde askerliğe elverişli olanlar eğitim seviyelerine göre yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ya da er statüsüne ayrılır.

Geçici Hastalığı Engelli Olanların Rapor Süreleri

 1. Geçici rahatsızlıkları olanlar ile alakalı verilen ‘‘Ertesi Yıla Bırakma’’ ve ‘‘Sevk Geciktirmesi’’ kesin raporların süreleri ilk rapor tarihinden itibaren aynı tanı ve kararlı hastalıklar bakımından üç yılı geçemez. Üç senenin hesabında ilk rapor zamanı esas alınır.
 2. Değişik tanı ve kararlı geçici hastalıklar bakımından üç yıllık süre yeniden başlar.
 3. Geçici rahatsızlığı sebebiyle haklarında rapor tanzim edilenler, rapor süresi bitmeden yine sağlık muayenesine tabi tutulamaz.

Sağlık Raporuna İtiraz

 1. Kesinleşmiş raporlara bildiri ya da teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde itiraz edilebilir. Süresi içerisinde itiraz edilmesi halinde yine muayene işlemi yapılır. Onay makamlarından geçerek kesinleşmeyen raporlara itirazda bulunulamaz.
 2.  “Askerliğe Elverişlidir”, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma”, “Sevk Geciktirmesi” ve “Askere Sevkine Mani Hali Yoktur” kararlı raporlara itirazlar askerlik şubelerine yapılır. Aile hekimi ya da tek tabip muayenelerinde itirazlar direkt muayeneyi yapan hekime de yapılabilir.
 3. Yoklama, sevk sırasında ya da silahaltında iken yapılan muayeneleri neticesinde haklarında aile hekimi ya da tek tabip tarafınca verilen sağlık raporlarına muayeneyi yapan hekimde itiraz edilmesi halinde; yükümlüler sağlık kurulu raporu aldırılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili en yakın sağlık kuruluşuna hekim tarafından direkt sevk edilir.
 4. Haklarında verilen sağlık kurulu kararlarına itiraz halinde; yükümlüler, denetim muayenesi için, itiraz edilen tutanağı tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunmuş olduğu yerdeki il sağlık müdürlüğünce belirlenecek, yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın başka bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek suretiyle sevk edilir.
 5. İlk sağlık kurulu raporundaki tanı ve karar ile kontrol muayenesi tutanağındaki tanı ve karar içinde uyumsuzluk yoksa rapor kesinleşir. Uyumsuzluk halinde yükümlü ilk tutanağı tanzim eden sağlık kuruluşunun bulunmuş olduğu yerdeki il sağlık müdürlüğünce belirlenecek yükümlünün adresine (silahaltında olanlar için birliğine) en yakın başka bir Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sağlık kurulu raporu verilmek suretiyle hakem muayenesi için sevk edilir. Hakem muayenesi cevabındaki rapor sonucuna göre kesin işlem yapılır. Hakem muayenesi tutanağına yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
 6. Kontrol ve hakem muayeneleri, ilk raporun verildiği tarihte geçerli olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.
 7. İtiraz edenlerden; denetim ve hakem muayenesi işlemlerini kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde tamamlatmayanlar hakkında ilk rapor kararlarına göre muamele yapılır.

 

Kaynak:

Sağlık Bakanlığı

Milli Savurma Bakanlığı

TSK Sağlık Yeterlilik Yönetmeliği

Similar Posts