Engelli hibe desteği, engelli yurttaşlarımızın kendi işlerini kurmalarını amaçlayan hibe destek programıdır.

Aşağıda yer edinen Müracaat Rehberi ve Müracaat Kılavuzuna bakılırsa hazırlanacak projeler, kamu kuruluş ve kuruluşları ile toplumsal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafınca değerlendirilecektir. Kabul edilen her bir proje için 65.000 TL’ye kadar bağışlama desteği sağlanacaktır.

Başvurular belirlenen tarihler içinde “e-Devlet” üstünden gerçekleştirilir.

Engelli Hibe Desteğine Kimler Başvuru Yapabilir?

Bedensel, zihinsel, psikolojik, duygusal ve sosyal kabiliyetlerini çeşitli derecelerle kaybetmesi sebebiyle işgücü kaybının minimum % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Hibe desteğinden istifade etmek isteyen engellilerin aşağıdaki tüm şartları son müracaat tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

Engelli Hibe Desteğine Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli Hibe Desteğinde Hangi Projeler Desteklenmektedir?

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, müracaat sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

Engelli Hibe Desteğinde Hangi Maliyet Giderlerine Destek Verilmemektedir!?

Hazırlanacak projelerde hiç bir halde;

desteklenmeyecektir.

İşletme Masraf Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak suretiyle aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6.000TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya alakalı mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.

Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü aşama dahil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların haiz/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş araç-gereç alımı yapılamaz.

Aşağıda Dönemlere Göre Başvurulara dair gerekli bilgi, belge ve dokümanlar yer verilmiştir.

2021/2. Dönem Engelli Hibe Desteği

Başvuru Başlangıç Zamanı: 11 Mart 2021
Son Başvuru Zamanı: 16 Nisan 2021

Başvuru İşlemleri İçin E-Devlet üzerinde “Engelli Hibe Desteği Başvurusu” sayfasında başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Rehberi, Başvuru Kılavuzu ve diğer evraklara ulaşmak için tıklayınız.