Engelli Bakım Aylığı

Evde Bakım Aylığı ve Hesaplanması

Engelli Sağlık Hakkı

Engellilerin Sağlık Giderlerinin Karşılanması

Sosyal güvencesi olan engellilerin tedavi, muayene, ilaç, tetkik ve ortez-protez ihtiyaçları bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşu tarafından katkı payı alınarak karşılanmaktadır.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında olmayan (SGK gibi) ve yeterli ödeme gücü bulunmayan özürlü kişiler yeşil kart uygulamasından faydalanmaktadır. Bu kapsamda tedavi, muayene, ilaç, tetkik, diş tedavisi ve ortez-protez ihtiyaçları temin edilmektedir.

Yeşil Kart Hakkında (Yeşil Kart Uygulaması ve Dağıtımı)

Genel sağlık sigortasının uygulamaya başlamasıyla yeşil kart uygulaması yürürlükten kalkacaktır ancak yeşil kart almaya hak kazanmış olanlar genel sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlerden yararlanmaya devam edecekler ve primleri belirlenen koşullarda devlet tarafından karşılanacaktır.

 

Engelli Bakım Ücreti Hakkı ve Hesabı

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellilere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bakıma muhtaç engellinin aile içerisinde bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlar, özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla verilmektedir.

Engelli Bakım Ücreti Hakkından Yararlanmak için Gerekli Şartlar :

1- İlgilinin %50’nin üzerinde engel derecesi olup, raporunda “ağır engelli” ibaresi bulunması,

2- Durumu günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olarak değerlendirilmesi,

3- Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık geliri bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekmektedir. (Açıklaması hemen alt kısımda yer almaktadır.)

3. madde için : Aile içinde kazancın toplamının bireyler sayısına bölünmesi sonucu kişi başına düşecek gelir miktarı asgari ücretin 2/3 den fazla olamaz.

Güncel Veriler İçin Tıklayın.

 

Bakın Ücretinden Yararlanabilmek için Gerekli Olan Evraklar :

Not: Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

-TC Kimlik Kartı,

-Engelli sağlık kurulu raporu aslı,

-Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç engelli için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

-Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,

-İki adet vesikalık fotoğraf,

-Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

-Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

-Anne babanın boşanmış olması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı.

Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç engellilerin gerekli belgeleri tamamlayamaması durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

Bakım Ücreti Ne Kadardır?

19 Şubat 2014 tarihli karar ile Bakım ücreti/aylığının hesaplanması değişmiştir. Bakım aylığı Memur Maaş Katsayısına göre belirlenecektir. Memur maaş katsayısını BÜMKO yani Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müd. tarafından yılda iki kez olmak üzere belirlenecektir.

Güncel veriler için tıklayınız ve en son makaleden destek alınız.

Bakım Ücreti Nasıl Hesaplanır?

 Bümko tarafından 2015 yılının ilk 6 ayı için açıklanan Memur Maaş Katsayısı 0,079308 dır. Bakıma muhtaç kişilerin bakım merkezindekiler için (20.000) evde bakılanlar için (10.000) gösterge rakamı belirlenmiştir. Bakım ücreti gösterge rakamı ile Memur Maaş Katsayısının çarpımı sonucu bulunur.

2015 için örnek : 
Evde bakılan engelliye bakan kişinin alacağı maaş : 10.000 x 0,079308 = 793,08 TL’dir.

Bakım merkezlerinde bakılan engellinin yada bakıma muhtaç kişinin alacağı bedelde bu rakamın 2 katıdır.

Kurum Bakımı Nedir?

Bakıma muhtaç engelli bireyin aile yanında bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti verilir. Bakım hizmetleri SHÇEK İl Müdürlüğü denetiminde yürütülmektedir. Bakıma muhtaç engelli bireye SHÇEK bakım merkezlerinde ya da özel bakım merkezlerinde hizmet verilmektedir.

Kurum Bakımı İçin Başvuru Yerleri

Engelli bireyin ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.

————–Güncelleme

Sağlık bakanlığı 27.01.2015 tarihinde  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlamıştır.

Evde sağlık bakımı almak isteyenler 4443833 nolu numaradan başvuru yapabilirler.

İlk etapta belli başlı bakanlık tarafından belirlenecek illerde hizmet verilmeye başlanacak 01.07.2015 tarihinde ise tüm illerde uygulamaya hizmete alınacaktır.

Similar Posts