2006 yılında yapılan 5510 sayısı Sosyal Güvenlik kanunu ile birlikte yaşlılık sigortasından yararlanmak isteyen kadın sigortalılara ek bir hak getirilmiştir. İlgili madde “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” şeklindedir.

HANGİ ANNELER ERKEN EMEKLİLİK KAPSAMINDADIR?

2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 5510 sayılı Kanun kapsamında SGK lı olarak çalışmaya başlayan ve çalışan anneler bu kanun kapsamındadır.

SGK kanunun 28. maddesi gereğince 17.04.2008 tarihli kanun değişikliği ile :

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

Yani 2008 sonrası çalışan ve ağır engelli çocuğa sahip tüm annelerin 1 yılı 450 gün olarak değerlendirilir ve yaş hadlerinden de bu rakam düşürülür.

Ayrıca bu kapsamdaki kadın sigortalıların emeklilik talebinde bulunmadan önce kayıt ve tescillerinin yapılması sağlanacak, ancak açıkta iken veya emeklilik/yaşlılık aylığı talebiyle birlikte bu haktan yararlandırılmasının istenilmesi halinde bunlar hakkında da aktif sigortalılar gibi işlem yapılacaktır.

1 Ekim 2008 öncesinde çalışma günleri için ilgili yasa işlememektedir. Ağır engellilik tespitinde Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilecek raporlar göz önüne alınır.

Çocuğunun ağır engellilik kapsamından çıkması halinde annenin çıkış tarihinden sonraki çalışma günlerinde bu haktan yararlanamaz.

Şartlar Nelerdir?

ile talepte bulunarak gerekli prim gün ve yaş had oranlarını hesaplattırabilirler.